اینترنت اشیا چیست؟

آی او تی مخفف اینترنت اشیا است. این پدیده حاصل معجزه هم‌افزایی است،‌ حاصل همکاری اما نه بین انسان‌ها بلکه بین وسایل یا اشیائی که آن‌ها را به هم متصل می‌کند.

اولین شکل اینترنت اشیا یک ماشین فروش خودکار بود که به اینترنت متصل بود و حالت آن از راه دور کنترل می‌شد. اما تنها بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بود که برای اولین بار نسبت چیزها/انسان‌ها شروع کرد به رشد از مقدار ۰.۰۸ در سال ۲۰۰۳ تا ۱.۸۴ در سال ۲۰۱۰ و بدین ترتیب اینترنت اشیا پا به عرصه وجود نهاد .

اینترنت اشیا کاربردهای زیادی دارد که عبارت است از: برنامه‌های کاربردی مشتری،‌ خانه هوشمند،‌ و نگهداری از سالمند. این فناوری در حوزه‌های پزشکی و سلامت،‌ حمل و نقل، ارتباطات‌  V2X  (که شامل ماشین به ماشین،‌ ماشین به پیاده)،‌ ساختمان‌سازی،‌ آزمایشگاه و نظامی. دو اصطلاح مخصوص برای دو حوزه‌ی اینترنت اشیا پزشکی و نظامی وجود دارد:  IoMT  و  IoBT  که به ترتیب مخفف  Internet of Medical Things  و  Internet Medical Things  است.

Odoo • Text and Image