تولید انبوه هوشمند

Odoo • A picture with a caption
مدلی ساده شده از اینترنت اشیا هفت سین با استفاده از تکنولوژی فایو جی برای تولید انبوه هوشمند

ما کارخانه شما را به   نظارت، تأمین و حسگرهای هوشمند مجهز می‌کنیم. نظارت هوشمند قابلیت اطمینان را برای شما به ارمغان می‌آورد. تأمین خودکار بهره‌وری سیستم شما را بالا می‌برد. ما همچنین حسگرهایی را تأمین می‌کنیم که باعث می‌شوند سیستم شما همچون یک موجود زنده حس دنیای اطرافش را حس کند. همه اینها با یک مغز ابری کنترل می‌شوند. در شکل بالا شما یک مدل ساده شده از اینترنت اشیا (آی او تی) هفت‌سین برای تولید انبوه هوشمند را مشاهده می‌کنید.